• สถิติการจับกุมคดียาเสพติด  9 กุมภาพันธ์ 2550
  • สถิติการตัดฟันทำลายพืชเสพติด
  • สถิติเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิด
  • สถิติตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
  • สถิติการจ่ายเงินสินบนรางวัล
  • สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง
  • สถิติการบำบัดรักษา
  •