ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

งาน “รวมพลังเยาวชน รณรงค์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”

 

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙ ร่วมกับสมาคมโครงการถนนสายสีเขียว ภาคใต้และกลุ่มเครือข่ายเยาวชนภาคใต้ ร่วมกันจัดงาน รวมพลังเยาวชน รณรงค์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนในภาคใต้ ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีจากเยาวชนแกนนำ ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนแกนนำและคณาจารย์ในพื้นที่ภาคใต้

          ในงานมี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการประกวด 6 ประเภท ได้แก่ ประกวดวาดภาพ ประกวดการเขียนเรียงความ ประกวดการเขียนบทความ ประกวดการเขียนกลอนสี่/กลอนสุภาพ ประกวดการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์(คัตเอาร์ต)และประกวดการจัดนิทรรศการ (๒)การสัมมนาเยาวชนแกนนำเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภาคใต้ ๔๑๕ คน (๓)การเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและการแสดงต่าง ๆ ของเยาวชนในลานเวทีกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์

 

 

 

นายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดงาน
“
รวมพลังเยาวชน รณรงค์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพพิธีเปิดงาน

“รวมพลังเยาวชน รณรงค์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

ภาพบรรยากาศงาน
“
รวมพลังเยาวชน รณรงค์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ที่โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

ภาพบรรยากาศการเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘

จากโรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ ไปยังศูนย์การค้าไดอาน่า ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙   

มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆ ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

การแสดงของเยาวชนในลานเวทีกิจกรรม ที่ศูนย์การค้าไดอาน่า ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

การออกบูทแสดงผลงานของกลุ่มบัณฑิตอาสาภายในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายในงานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด ที่ ศูนย์การค้าไดอาน่า

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา